FAKTUM | 2014/07/21 Reportage

En tvångsinlagd kvinna försökte larma när hon blev våldtagen, men ingen hjälp kom. Nu tio månader senare visar Faktums granskning att Malmö psykiatri fortfarande inte har koll på sina larm:
– Vi märker om larmet inte fungerar när de trycker och ingen kommer, säger Sven-Erik Andersson, huvudansvarig för vuxenpsykiatrin i Malmö.

 

I september förra året blev en tvångsinlagd kvinna våldtagen inne på Malmös psykiatriska intensivvårdsavdelning. En manlig patient drog in henne på sitt rum. Ingen såg, eftersom avdelningen – mot alla rutiner – var helt tom på personal.

Kvinnan försökte ropa på hjälp, men ingen hörde henne. Medan mannen försökte penetrera henne tryckte hon upprepade gånger på patientlarmet på väggen. Till ingen nytta. Larmet var ur funktion.

En stund senare kom en skötare tillbaka till avdelningen, under den pågående våldtäkten.

I Malmöpsykiatrins händelseanalys står: “Om man hade följt sina egna rutiner hade man med stor sannolikhet kunnat förhindra övergreppet.” Skötaren vittnar senare under ed i domstolen om att ”personal ville tysta ner händelsen, för att det inte var bra för avdelningen”. Våldtäktsmannen döms senare till rättspsykiatrisk vård.

Sven-Erik Andersson är verksamhetschef för psykiatrin i Malmö.

– Det var inte ett larm, det var en ringklocka, svarar han när Faktum frågar om bristerna i säkerheten.

Han vill inte “kommentera enskilda fall”, utan bara vad man ska kalla den knapp som den våldtagna kvinnan tryckte på upprepade gånger för att kalla på hjälp. Sven-Erik Andersson verkar irriterad över att sjukhusets interna händelseanalys, ansvarig chefsläkare, tingsrätten, hovrätten, media och den vittnande skötaren kallar det för “larm”.

Det viktiga är ju varför ingen kom när hon tryckte på knappen?

– All personals larm ska kontrolleras en gång per dag enligt vår rutin, vi har bara haft tekniskt fel på larm en gång, säger Sven-Erik Andersson.

Men det stämmer inte. Redan 2011 rapporterar anställda inom vuxenpsykiatrin Malmö att deras larm inte fungerat på fem månader. Och två månader innan våldtäkten inträffar två allvarliga självmordsförsök på en helg, utan att larmen fungerar. En patient hängde i duschen – blå i ansiktet.

En annan slängde upp en olåst balkongdörr för att hoppa, inte heller då kunde personalen larma för hjälp. Och bara tio dagar efter våldtäkten är larmen ut funktion i tre timmar. Så sent som i april 2014 rapporteras fyra larmfel.

Det fanns larmfel både före och efter våldtäkten. Menar du att personalen ljuger om de rapporterade felen?

– Det finns bara ett större tekniskt fel. Det ligger på varje enskild att testa sitt larm innan de går på sitt pass.

Har ni rutiner för att kontrollera att patienternas larm, knappar, ringklockor – eller vad du nu vill kalla det – fungerar?

– Nej, bara när vi får in en ny patient, inte kontinuerligt. De används ju varje dag av patienterna, för att få vatten eller vad som helst. Så vi märker om larmet inte fungerar när de trycker och ingen kommer, säger Sven-Erik Andersson som är huvudansvarig för vuxenpsykiatrin i Malmö.

#Psykbryt: Faktum granskar i en serie artiklar den svenska psykiatrin. Läs mer på faktum.se/psykbryt

Fler avslöjanden om psykvården hittar du i vår papperstidning hos din närmaste Faktumförsäljare. Faktum #143 kommer ut den 22 juli och #psykbryt-serien fortsätter i nummer 144, som finns ute på gatorna runt om i Götaland den 26 augusti. Du kan också läsa mer här på www.faktum.se.

TEXT: Josephine Freje / Research: Josephine Freje & Julija Sidner

BILD: Josephine Frejeskriv ut sidan